התפקדות שנתית

0.00

הזכויות המוקנות לחברי/ות קול העם:

 1. אישור להשתמש במערכת ההצבעות לתקופת החברות (הזכות להציע ולהשתתף בדיונים והצבעות של האספה הכללית).
 2. הזכות להתמודד לתפקידים במוסדות התנועה.
 3. הזכות להתמודד לכנסת ולתפקידים ציבוריים אחרים מטעם התנועה.

  הצהרה:

  • בתשלום זה אני מצהיר/ה על בקשתי להצטרף למפלגת הציונות החדשה – מפלגת העם (קול העם).
  • אני אזרח/ית מדינת ישראל, מלאו לי 18 שנה ואני בעל/ת זכות הצבעה בבחירות הכלליות.
  • הנני מצהיר/ה שאינני חבר/ה במפלגה אחרת ולא הורשעתי בעברה שיש עמה קלון.
  • אני מקבל/ת עלי את עקרונות המפלגה ומתחייב/ת לפעול על פי הוראות התקנון והחלטות מוסדות המפלגה.
  • ידוע לי שגובה דמי החבר השנתיים החל מ-50 ש"ח ועד ל-100 ש"ח, לפי יכולתו של החבר, ועלי לחדשם מידי שנה במידה וארצה.
  • ידוע לי שגובה דמי החבר השנתיים הוא על סך תשלום זה לבודד, וכי גובה דמי החבר עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטות מוסדות המפלגה.
  • אני מסכים/ה לקבל מהמפלגה הודעות דואר אלקטרוני ומסרים קצרים.

   

קטגוריה: תגית:

תיאור