תרומה למפלגת קול העם

הצהרת תורם/ת
(לתרומות במזומן לפי סעיף 11(ח))

הציונות החדשה – מפלגת העם
מפלגה מספר 59-900071-8

אני, ששמי, שם משפחתי, כתובתי ומספר ת”ז שלי ירשמו להלן, מצהיר/ה כי אני אזרח/ית מדינת ישראל, מצהיר/ה כי מלאו לי 18 שנה מצהיר/ה כי תרמתי למימון התמודדותה של  הציונות החדשה – מפלגת העם  בבחירות המרכזיות לכנסת ה-21

שיתקיימו ביום שלישי, ז’ בחשוון תש”פ 05/11/2019 וכי תרומה זו נעשתה מכספי הפרטי

קטגוריה: