תרומה למפלגה

הזנת הסכום שברצונך לתרום – עד 1000 ש"ח מאת אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו (לפי חוק מימון מפלגות, סעיף 8ב)

פרטים אישיים

תנאים

סה"כ תרומה: ₪1