בחירת שם למפלגה

17/05/2016 נבחר השם “קול העם” שהציעה יינת אלברבאום.

ההצבעה נעשתה במערכת דליב.

לגמר הגיעו 4 הצעות: התעוררות, אנחנו, התנועה לדמוקרטיה ישירה וקול העם.

תוצאות ההצבעה (להגדלה לחץ על התמונה)

 

קישור להודעה

 

סעיף 5 בתקנון

11/01/17 בדיוק בחצות, הסתיימה ההצבעה על סעיף 5.
יש הסכמה על הדרך בה יתקבלו החלטות בקול העם ואיך נחליט על החזון והמצע שלנו.

הצעת צוות תקנון נבחרה (קישור להצעה), ומכיוון ומדובר בהצעה לתקנון,
היה חשוב שתיבחר בעצמה ברוב של 66 אחוזים מסך במצביעים,
ואכן כך היה.
ההצבעה נעשתה במערכת דליב.
זה צעד קטן לשינוי גדול שפתח את הדרך לכתיבת המצע שלנו – של כולם.
לכל אחד/ת מאתנו יש רצונות ושאיפות לתיקון חברתי שלמענו אנו פועלים/ות, ואנחנו פה לשמוע מה את/ה רוצה במדינה.
תוצאות ההצבעה (להגדלה לחץ על התמונה)

סלוגן קול העם

20/03/2017 בחצות, נסגרה הצבעת המתפקדים/ות “הקול בידיים שלך” שהציע עמית יזהר נבחר כסלוגן של קול העם,

ההצבעה נעשתה במערכת דליב.
תוצאות ההצבעה (להגדלה לחץ על התמונה)

 

להציע להצביע ולהשפיע